Bewust Worden en Bewust Zijn ~Onomwonden je Zelf Zijn

Deel 3: Tijd voor Droomwerk ~The Dreamcatcher~
Zijn dromen bedrog, wie zong dat liedje ook alweer,… dromen, hoe werkt het?

Soms hebben we een nachtmerrie nodig om wakker te worden en zijn we dolblij wanneer we ontdekken dat we in ons eigen bed liggen. Als dit is gebeurd, kunnen we misschien openstaan voor dromen en begrijpen waarom de programmering: “Dromen zijn bedrog”, werd ingezet. Wat z.g. bedrog is, …is eerlijkheid, maar de programmering hierover heeft ons afgeleid, terwijl dromen ons juist kunnen helpen om te groeien en inzicht te krijgen. 
Dromen hebben wel degelijk een functie, maar we zijn in ‘het ongewisse gehouden’, … heel bewust!
Tijd voor Droomwerk, is weer een reis naar binnen, een workshop waarin droomsymbolen alle aandacht krijgen d.m.v. meditatie.
Weinigen vragen zich af waarom we dromen, of waarom we ademen, wat we op deze aarde doen, hoe we onszelf en elkaar kunnen helpen, … we worden steeds weer opnieuw afgeleid. We zoeken naar antwoorden buiten onszelf, terwijl we een ‘Grotere Waarheid’ op een veilige plek met ons meedragen, maar we worden steeds weer weggelokt van die plek waar die ‘Grotere Waarheid’ huist. Maar tijden veranderen en men komt meer en meer tot inzicht wat werkelijkheid is èn wat niet.
We zijn en kunnen veel meer dan dat we denken! Het is van belang om te weten hoe belangrijk iemands identiteit is, identiteit verwijst naar een diep ervaren en voelen van wie we werkelijk zijn, een volledig gevoel van bewust ‘Zijn’.
De chaos waar we de afgelopen jaren in hebben gezeten is nodig geweest om orde te scheppen. Het is de bedoeling om ons wakker te schudden uit de lange droom van illusies, zodat we ons kunnen herinneren wie we zijn vanuit onze kern! Wanneer we er klaar voor zijn om een nieuw pad te bewandelen die ons doet ontdekken van andere bewustzijnslagen en andere dimensies, krijgt het leven een hele andere wending. Als we ons openen stellen, zullen we in staat zijn om de sluier van illusies op te tillen en de wereld te zien door de ogen van ons Ware Zelf.
Ontdekken wie we werkelijk zijn, zodat we vanaf nu vastberaden in het Leven mogen staan, volledig genietend en ervaren hoe het ‘Mens-zijn’ aanvoelt. Het moment dient zich aan wanneer we ervoor klaar zijn, want iedereen gaat in zijn eigen tempo. Wanneer we in overgave onze harten kunnen openen en wij onze eigen waarheid kunnen toestaan, die als het ware voor de deur staat en aanklopt, geduldig wachtend totdat wij de deur openen en oog in oog staan met onze Ziel.
Een workshop waarin we getuigen zijn van een andere wereld en om onze geestelijke focus te heroriënteren, zodat we ons kunnen ontwikkelen op een organische manier, zonder programmering en A.I. Het is een langzaam ontwaken tot ons Spirituele Zelf, per slot van rekening zijn we allemaal spirits in een menselijke vorm en het Mens-zijn gaat vaak gepaard met balanceren tussen vreugde en verdriet. Maar vergeet niet, we zijn Creators van onze eigen werkelijkheid, onze gedachten worden woorden en onze woorden worden acties. Laat ze dan in hemelsnaam puur en zuiver zijn voor alles wat leeft, inclusief onszelf!

Zaterdag 18 mei wordt geen workshop waarin geslapen wordt, … integendeel, maar een workshop waarin droomsymbolen alle aandacht krijgen d.m.v. meditatie. Dru Yoga, gaat ons helpen om meer en meer te ontspannen zodat we open kunnen staat en alert zijn om boodschappen in de vorm van droomsymbolen te ontvangen.

Datum: Zaterdag 18 mei
Zaal:     1
Tijd:      09:00 u- 12:00 u
Kosten: € 30,00 incl. digitale hand-out
Locatie: Kerkstraat 9, Tegelen (Vitalia health).
Durf jij te dromen en ‘Onomwonden je Zelf te  zijn’?
Opgave via: info@meditatie-enmeervenlo.nl    |   +31 (0)6 2417 1429

 

Reacties zijn gesloten.