~ Goddelijke Vrouwelijke energie en Goddelijke Mannelijke energie ~ Deel 1        

Met beide voeten op de Aarde & afstemmen op de Ether

Het is je zeker niet ontgaan, dat we momenteel in een zeer spannend tijdperk zitten. Door de overgang naar het Aquarius tijdperk, is heel veel los gekomen aan verborgen waarheden, … en meer zal nog aan de oppervlakte komen.
Steeds meer mensen ontwaken en gebruiken de nieuwste technologieën zoals internet, om de verborgen waarheden aan het licht te brengen. We zijn op de goede weg, we bewandelen allemaal de juiste tijdlijn en dat doen we in ons eigen tempo, maar er is nog veel werk aan de winkel. Samen komen we er … door soms actief te zijn, maar soms ook in rust te zijn en heel dicht bij onszelf te blijven en ons onderscheidingsvermogen te activeren! Nu is het moment aangebroken om massaal alert te zijn, zodat we ons bewust worden van wat er zich werkelijk afspeelt hier op Aarde!
Misschien is het je opgevallen dat verhaallijnen niet kloppen die ons worden getoond via “Main Stream Media”. Tijdens deze zomervakantie hebben we de tijd en ruimte gekregen om even op adem te komen, na 2 jaar van angst, onzekerheid en onwetendheid. Langzaam komen we dichter bij de waarheid die lang voor ons is verborgen gehouden, maar we moeten wel gefocust blijven om het te zien, want met kijken alleen komen we er niet! Hoe kunnen we orde brengen in de chaos die in ons woedt en die van invloed is op de wereld buiten ons? We hebben in potentie de kracht in ons, om onze realiteit te vormen. En als we daarbij stilstaan, is het goed om te beseffen, wat het ook is dat we creëren, … we hier ook onze verantwoordelijkheid voor mogen/moeten nemen! Elke dag weer mogen we ons bewust afstemmen op de heersende energieën die zich aandienen, zodat we op een adequate manier kunnen handelen en creëren, waardoor we in onze authentieke kracht kunnen komen en blijven.

In een ver verleden waren mensen volledig in verbinding met de natuur (in sommige culturen nog) en daarmee ook met de elementen en de goden en godinnen. De elementen werden als heilig beschouwd omdat de krachten van alle elementen ten grondslag liggen aan het gehele bestaan, in alle oosterse maar ook in alle westerse culturen. Wanneer we ons bewust zijn dat alles in en om ons heen voortkomt uit de vijf elementen; Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether/Ruimte) en er bewust mee werken, zullen we merken dat de elementen meer inhoud en vormgeven aan ons bestaan. We hebben al kennis gemaakt met de eerste 4 elementen. In de komende 3 workshops gaan we werken met het element Ether, dat hoort bij de Keelchakra. We ervaren wereldwijd dat de Keelchakra begint te ontwaken, bij de Keelchakra gaat het om orde en structuur,… en dat krijgt aandacht in deze workshop en de komende 2 workshops. Er zijn drie niveaus bij de Keelchakra namelijk; het niveau van zelfbewustzijn, zelfverwezenlijking en zelftrancendentie. Maar we gaan ook de krachten/energieën inzetten van 3 godinnen en goden. Werken met goddelijke vrouwelijke energie en goddelijke mannelijke energie. Later in het seizoen gaan we ook werken met de hogere chakra’s, maar blijven even goed aandacht geven aan de onderste 3 chakra’s, zodat we goed gerond blijven. In de loop van de tijd zijn vele mensen, vooral in het rijke Westen het gevoel van verbinding met de elementen en alles wat bij de natuur hoort, kwijtgeraakt. En toch huist deze oude kennis nog ergens in ons en ligt het veilig opgeslagen! Tijdens de workshops wordt Dru Yoga en Energetische Meditatie toegepast om energie in beweging te zetten, zodat eventuele blokkades en oude programmeringen kunnen oplossen en we ons weer gaan herinneren wat “The purpose of life is”! Tijdens deze 3 workshops worden actuele thema’s behandeld die aandacht vragen en waar je als aanwezige actief aan mag deelnemen.
Maandelijkse workshops met nieuwe inwijdingen die transformatie geven op fysiek, energetisch, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Maandelijks nieuwe thema’s, werken met de kracht van de goddelijke vrouwelijke energie en goddelijke mannelijke energie. We mogen naar binnen kijken om aspecten van onze eigen interne chaos te onderzoeken, die tot verandering kunnen leiden. Maar verandering zal altijd iets met zich meebrengen, waar we niet per se naar willen kijken, zeker als we onze schaduwkant ontdekken. Het vergt moed om de reis naar binnen te maken! Een beroemd citaat van Henry Ford, “Of je nu denkt dat je het kunt, of je denkt dat je het niet kunt – je hebt gelijk”, … benadrukt hoeveel houding bepalend is voor succes of falen. De keuze is aan ons.
Het is een proces van zuivering van angsten, conditioneringen en oude programmeringen, die om aandacht vragen zodat ze uiteindelijk mogen oplossen. Verbinding maken met het bewustzijn in de hartruimte, waar we kunnen ontdekken en leren dat “inzicht en dromen” die ons kunnen helpen, uit de hartruimte komen. En deze inzichten en dromen zullen een visie voor een Nieuwe Aarde creëren, waar we leren hoe we liefdevoller met onszelf, de Aarde en haar Medebewoners kunnen samenleven, terwijl we onze soevereiniteit terugvorderen en vieren, terwijl we als soort ascenderen, zodat we opstijgen naar een steeds hoger individuele bewustzijn, maar ook naar een hoger niveau van collectief bewustzijn.

Datum:           zat. 24 sept: ~  Goddelijke Vrouwelijke energie en Goddelijke Mannelijke energie  ~
“Met beide voeten op de Aarde & afstemmen op de Ether”

Tijd:                9:00 u- 12:00 u
Kosten:          € 30,00 incl. hand-out
Locatie:         Kerkstraat 9, Tegelen

Aanmelden via: info@meditatie-enmeervenlo.nl  |  06 2417 1429

Reacties zijn gesloten.